Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 9.12.2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6.12.2013 roku, w którym poinformowano, iż na podstawie Uchwały Zarządu KDPW S.A. w dniu 9.12.2012 roku w Krajowym Depozycie nastąpiła rejestracja 34.020 akcji Orzeł Biały S.A. o kodzie ISIN PLORZBL00013.

Podstawa prawna:
RMF GPW §34 ust. 1 pkt 1

Scroll to Top