Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 7.01.2014r. Spółka otrzymała informację od Wiceprezesa Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka o Jego rezygnacji z dniem 7 stycznia 2014 roku, z dotychczas pełnionej funkcji członka Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. Rezygnacja nastąpiła, w związku ze zgłoszeniem kandydatury Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka na członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust.1 pkt.21

Scroll to Top