Wprowadzenie do obrotu akcji serii E

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 12.04.2012 roku otrzymał informację z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., iż od sesji w dniu 12.04.2012 roku w obrocie giełdowych notowanych będzie łącznie: 16.616.629 sztuk akcji spółki Orzeł Biały S.A. o kodzie PLORZBL00013.

Podstawa prawna:
RMF GPW §34 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top