Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 27.04.2012 roku.
Żadnych zmian w porządku obrad nie było, jak również nie było sprzeciwów zgłaszanych do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

RMF GPW § 38 ust.1 pkt 7,8 i 9

Scroll to Top