Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w związku ze zwołanym w dniu 28.05.2019 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na dzień 27.06.2019 r. („ZWZ”) oraz zgłoszonym w dniu 05.06.2019 r. żądaniem uprawnionego akcjonariusza spółki NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ, informuje o otrzymaniu od pełnomocnika głównego akcjonariusza Spółki, tj. NEF Battery Holdings S.a.r.l., życiorysu zgłoszonego kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymany życiorys kandydata.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 2

Scroll to Top