Informacja o powołaniu Członków Zarządu Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13.06.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały na mocy których:

1) powołała Pana Michała Janosza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 14.06.2019 r., na okres bieżącej kadencji,
2) powołała Pana Mikołaja Wierzbickiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 14.06.2019 r., na okres bieżącej kadencji.

Nowo powołani Członkowie Zarządu o których mowa wyżej, nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, a tym samym nie wykonują żadnej innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członkowie ich organów.

Nowo powołani Członkowie Zarządu, nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Zarządu, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 5

Scroll to Top