Otrzymanie informacji od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18.06.2019 r. otrzymał informację od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Akcjonariusz), której treść Emitent przekazuje w załączeniu.

 Podstawa prawna: art. 17 MAR ust. 1

godz. 17:11

Scroll to Top