Otrzymanie zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 19.06.2019 r. od NEF Battery Holdings S.a r.l., jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, zawiadomienia o transakcji na akcjach Spółki należących do NEF Battery Holdings S.a r.l.

Treść przedmiotowego zawiadomienia, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR.

Scroll to Top