Otrzymanie pisma od PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. Intertrust Corp Services (Cayman) Ltd

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 12.06.2019 r. otrzymał pismo od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P., Intertrust Corp Services (Cayman) Ltd, będącego jednym wspólnikiem NEF Battery Holdings S.a r.l., z siedzibą w Luksemburgu  (większościowy akcjonariusz Emitenta) o powzięciu informacji o złożeniu wniosku do Prezesa UOKiK przez Elemental Holding S.A. w sprawie przejęcia kontroli nad NEF Battery Holdings S.à r.l.

Treść przedmiotowego pisma Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: art. 17 MAR ust. 1

godz. 09:23

Scroll to Top