Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku.

RMF GPW § 39 ust.1 pkt.5

Scroll to Top