Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Orzeł Biały S.A. w dniu 28.06.2018 r.

Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Treść dokumentów będących przedmiotem głosowania ZWZ Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 28.05.2018 oraz w raporcie rocznym z dnia 10.04.2018 r.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust.1 pkt. 6,7,9

Scroll to Top