Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. w dniu 31.05.2016 r.

Podczas obrad żaden z Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 7,8,9

Scroll to Top