Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 17.06.2011 roku wraz z załącznikami.
Żadnych zmian w porządku obrad nie było jak również nie było sprzeciwów zgłaszanych do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

RMF GPW §38 ust.1 pkt 7,8 i 9

Scroll to Top