Powołanie członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A., informuje iż w dniu 17 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. na podstawie art. 14 Statutu Spółki, podjęło Uchwały o numerach od 17 do 21 na mocy, których z dniem 17 czerwca 2011 roku , powołało na nową VIII kadencję Rady Nadzorczej Panów Krzysztofa Opawskiego, Marka Boguckiego, Pierra Mellingera, Leszka Waliszewskiego oraz Panią Agnieszkę Błażejewską powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej.
Wśród nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej są dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz jeden nowy Członek Rady Pan Leszek Waliszewski. Nowopowołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. nie prowadzą żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie są również wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.
Powołani Członkowie do Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy zawodowe nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu.

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Scroll to Top