Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 30.06.2014 roku.
Żadnych zmian w porządku obrad nie było, jak również nie było sprzeciwów zgłaszanych do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 7,8,9

Scroll to Top