Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 30.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. podjęło Uchwałę nr 18, na mocy której określono, iż w latach 2014-2016 Rada Nadzorcza będzie działać w składzie pięcioosobowym. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. podjęło uchwały o numerach od 19 do 23, na mocy których, z dniem 30.06.2014 r. powołało Członków Rady Nadzorczej w osobach: Pana Leszka Waliszewskiego, Pana Marka Boguckiego, Pana Pierra Mellingera, Pana Geza Szephalmi oraz Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka na nową IX kadencję.

Powołani na IX kadencję Członkowie Rady Nadzorczej byli Członkami Rady Nadzorczej poprzedniej VIII kadencji.

Powołani na nową IX kadencję Członkowie Rady nie prowadzą żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie są również wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Scroll to Top