Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. w dniu 2.03.2017 r.

Podczas obrad żaden z Akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad.

Ponadto, Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2017 z dnia 31.01.2017 r., raportu bieżącego numer 9/2017 z dnia 1.02.2017 r., raportu bieżącego numer 10/2017 z dnia 1.02.2017 r. oraz raportu bieżącego numer 13/2017 z dnia 20.02.2017 r. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Helidor Sp. z o.o. informuję, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A. przyjęło uchwałę numer 3 z dnia 2.03.2017 r. o połączeniu Spółki ze spółką Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka Przejmowana”_ oraz o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia z dnia 1.02.2017 r., przyjęty przez Zarządy Spółki i Spółki Przejmowanej oraz wyrażeniu zgody na proponowaną w Planie połączenia zmianę statutu Spółki związaną z połączeniem.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 7, 8, 9

godz. 13.18

Scroll to Top