Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2015 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Zarząd spółki Orzeł Biały S.A. przesyła w załączeniu informacje nt. terminów przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.

Podstawa prawna:
RMF GPW par. 83 ust. 1 oraz par. 103 ust. 1

Scroll to Top