Terminy przekazywania przez Spółkę ORZEŁ BIAŁY S.A. raportów okresowych w 2009 roku.

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
I Raporty kwartalne:
1. skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku – 02 marzec 2009 roku
2. skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku – 14 maj 2009 roku
3. skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2009 roku – 03 sierpień 2009 roku
4. skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku – 16 listopad 2009 roku
II Raport półroczny: (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z § 87 ust .4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):
1. raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 30 wrzesień 2009 roku
IIIRaporty roczne:
1. raport roczny za 2008 rok – 02 kwiecień 2009 roku,
2. raport skonsolidowany roczny Grupy Kapitałowej ORZEŁ BIAŁY S.A. za rok 2008 – 16 kwiecień 2009 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW § 100 ust.1.

Scroll to Top