Termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2007 roku

Podstawa prawna: Art 56 ust. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

Treść:
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż skonsolidowany raport za III kwartał 2007 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2007 roku.

Podstawa prawna: 
RMF GPW §100 ust.4

Scroll to Top