Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego ORZEŁ BIAŁY S.A.

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego ORZEŁ BIAŁY S.A.
Raport bieżący nr 13./2007 z dnia 13.11. 2007 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 12 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego ORZEŁ BIAŁY S.A. o akcje serii B .

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 7.155.991,20 zł i dzieli się na 16.641.840 akcji o wartości nominalnej 0,43 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez ORZEŁ BIAŁY S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 16.641.840 głosów.

Struktura kapitału zakładowego ORZEŁ BIAŁY S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

– 14.841.840 akcji serii A, co stanowi 89,18 % kapitału zakładowego Spółki; akcje uprawniają do 14.841.840 głosów, co stanowi 89,18 % ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.
– 1.800.000 akcji serii B, co stanowi 10,82 % kapitału zakładowego Spółki; akcje uprawniają do 1.800.000 głosów, co stanowi 10,82 % ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 9

Scroll to Top