Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

Podstawa prawna: Art 56 ust. pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. oświadcza, iż Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w §87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz.1744).

Podstawa prawna:
RMF GPW §87 ust.1

Scroll to Top