Skup akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o tym, iż w dniach od 17 do 21 czerwca bieżącego roku IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 5595 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
W dniu 17 czerwca 2010 roku IPOPEMA nabyła 2110 akcji po cenie 16,7 zł za sztukę, w dniu 18 czerwca 2010 roku nabyła 1695 akcji po cenie 16,7 zł za sztukę, a w dniu 21 czerwca 2010 roku 1790 akcji po cenie 16,78 zł za sztukę.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w powyższych dniach akcji wynosi 2405,85 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w tych dniach przez IPOPEMA wynosiła 16,73 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 93 603,20 zł.
Nabyte akcje dają prawo do 5595 (0,03%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 63 792. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 090 851,64 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 58 196 akcji własnych, stanowiących 0,35% kapitału zakładowego i dających 58 196 (0,35%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna wartość akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 997 213,24 zł.
Spółka opublikuje w odrębnym komunikacie informacje, dotyczące odkupienia kolejnych akcji od IPOPEMA zgodnie z Umową.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top