Skup akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, o tym, iż w dniu 22.06.2010r. IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 2000 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 23.06.2010r. akcji wynosi 860,00 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 22.06.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 16,83 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 32600 zł
Nabyte akcje dają prawo do 2000 (0,01%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 65 792. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 1 123 451,64 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 58 196 akcji własnych, stanowiących 0,35% kapitału zakładowego i dających 58 196 (0,35%) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łączna wartość akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 997 213,24 zł.
Spółka opublikuje w odrębnym komunikacie informacje, dotyczące odkupienia kolejnych akcji od IPOPEMA zgodnie z Umową.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top