Rozwiązanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 23.01.2017 r., w którym poinformował o zaciągnięciu przez Spółkę istotnego zobowiązania i ustanowienia zabezpieczeń na jej znaczących aktywach, w związku z podpisaniem umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych, informuje, że w dniu 9.05.2017 r. zawarta przez Spółkę z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Bank”) Umowa Wieloproduktowa została rozwiązana.

Udzielony Spółce kredyt inwestycyjny przeznaczony był na skup akcji własnych. W związku brakiem zapisów na sprzedaż akcji Spółki w wyniku Wezwania ogłoszonego przez NEF Battery Holdings S.a r.l. w dniu 23.01.2017 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 21/2017 z dnia 21.04.2017 roku, kontynuacja ww. Umowy stała się bezprzedmiotowa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

godz. 15.21

Scroll to Top