Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” kandydatury Pana Michała Hulbója (wraz z jego życiorysem) na członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.         

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kandydat zapewni prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że otrzymał stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt  3

Scroll to Top