Otrzymanie zawiadomienia o liczbie akcji nabytych w Wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku Wezwania.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje otrzymane w dniu dzisiejszym zawiadomienie od większościowego akcjonariusza tj. NEF Battery Holdings S.a r.l. o liczbie akcji nabytych w Wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku Wezwania.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Scroll to Top