Rezygnacja z pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15.10.2019 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Pierre Mellinger, Pana John’a Leone oraz Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 15 października 2019 roku.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Scroll to Top