Rezygnacja z pełnienia funkcji zarządczej oraz powołanie prezesa zarządu Spółki.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A., (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 10.10.2013r. Rada Nadzorcza Orzeł Biały S.A. uchwałą nr 672/2013 potwierdziła przyjęcie rezygnacji Pana Zbigniewa Rybakiewicza z dotychczas pełnionej funkcji Prezesa Zarządu złożonej w dniu 10.10.2013r.
Przyczyną rezygnacji z pełnienia funkcji zarządczej w Spółce Orzeł Biały S.A., były względy zdrowotne.
Jednocześnie tego samego dnia Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 10 ust. 2 Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 673/2013, na mocy której powołano Pana Michaela Rohde Pedersena powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A.
Pan Michael Rohde Pedersen posiada wykształcenie wyższe.
1992 MBA
SDA Bocconi, Milan, Italy
1987 Bachelors Degree in International Marketing Management
Copenhagen Business School, Denmark
1976 Mathematical-Physical Baccalaureate
Skanderborg High School, Denmark
Pan Michael Rohde Pedersen ma doświadczenia prowadzenia biznesu w wiodących międzynarodowych firmach z kilku różnych branż (FMCG i BtB). Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów, dotyczących między innymi rozwoju biznesu, w tym fuzji i przejęć.
Przebieg kariery zawodowej:
2010-13 Prezes Zarządu, Brdr. Hartmann A / S
2004-10 Development Director Business & General Manager , Georgia – Pacific , North – Eastern Europe
1998/03 General Manager , SCA Hygiene Products , Polska
1996/97 Dyrektor Finansowy , Bristol -Myers Squibb , Polska
1993/95 Dyrektor Finansowy & General Manager , ORFE Pharmaceuticals , Polska
1985/91 Key Account Manager , IBM , Dania
1976/84 Operations Manager , AP Møller – Maersk , Danii i USA
Pan Michael Rohde Pedersen nie prowadzi obecnie działalność w innych spółkach nie zasiada w organach innych spółek, w tym nie jest wspólnikiem spółki cywilnej i spółki osobowej.
Pan Michael Rohde Pedersen oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki jako członek jej organu.
Ponadto Pan Michael Rohde Pedersen oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
RMF GPW§5 ust.1 pkt.21,22

Scroll to Top