Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 26.08.2014 r. Spółka otrzymała informację od Wiceprezesa Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. Pana Józefa Wolarka o Jego rezygnacji z dniem 26.08.2014 r. z dotychczas pełnionej funkcji członka Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. Przyczyną rezygnacji były względy osobiste.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 21

Scroll to Top