Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 20.11.2019 r. Spółka otrzymała Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki Orzeł Biały S.A przez Pana Michała Janosza ze skutkiem na dzień 29.02.2020 rok.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Scroll to Top