Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz Członka Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 5.12.2017 r. Spółka otrzymała informację od Członka Rady Nadzorczej, Pana Geza Szephalmi o Jego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A., ze skutkiem na dzień 31.12.2017 r. Jednocześnie Pan Geza Szephalmi poinformował o rezygnacji z funkcji Członka Komitetu Audytu Orzeł Biały S.A na dzień 5.12.2017 r.

Przyczyną rezygnacji z pełnienia funkcji zarządczej w Spółce Orzeł Biały S.A. były względy osobiste.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 21

Scroll to Top