Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 15.10.2019 r. Spółka otrzymała informację od Członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Sznajdera o Jego rezygnacji z dniem 15.10.2019 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4


Scroll to Top