Rejestracja zmian Statutu Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21.04.2020 r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS na mocy którego w dniu 16.04.2020 r. zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki oraz tekst jednolity, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. uchwałami nr 6 oraz 7 w dniu 24.02.2020 roku. Ww. Uchwały Emitent przekazał w załączeniu do raportu bieżącego nr 8/2020 w dniu 24.02.2020 r.

Treść zarejestrowanych w KRS zmian Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu Spółki Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1)

Scroll to Top