Informacja o potencjalnym wpływie koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12.03.2020 r. w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, wyniki finansowe i jej perspektywy, informuje o możliwym przyszłym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki.

 

Spółka przeanalizowała dostępne dane rynkowe oraz informacje o otoczeniu Emitenta. W związku z powiązaniem działalności Spółki z branżą automotive oraz obserwowanymi decyzjami największych światowych koncernów motoryzacyjnych o ograniczaniu ich działalności, Orzeł Biały S.A. nie może wykluczyć, że wdrażane przez podmioty obecne w branży automotive decyzje, służące przeciwdziałaniu rozwojowi pandemii, będą skutkowały w przyszłości zmianą struktury popytu na produkty Spółki.

 

Ponadto, w związku ze współpracą w ramach dostaw surowców, zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi, wpływ na działalność Spółki mogą mieć wprowadzane restrykcje związane z przemieszczaniem się oraz decyzje o przywróceniu kontroli granicznych.

 

Wpływ na działalność Spółki mogą też mieć dalsze decyzje administracyjne, zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich, w tym decyzje banków centralnych oraz innych instytucji wpływających na bieżącą sytuację gospodarczą.

 

Zarząd Spółki, zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu, nie jest w stanie w sposób wiarygodny i odpowiedzialny określić ostatecznego wpływu rozszerzania się wirusa na działalność Spółki, wyniki finansowe oraz perspektywy na przyszłość.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. W Spółce wprowadzone zostały procedury mające na celu ograniczenie ryzyka zachorowań zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Emitent podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz stabilności działalności Spółki w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz.: 15:03

Scroll to Top