Rejestracja umorzenia akcji własnych w KDPW S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały SA (Spółka, Emitent) , informuje, iż w dniu 19.12.2011r. otrzymał Uchwałę nr 1140/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19.12.2011r. podjętą na podstawie § 85 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, w związku z umorzeniem 81.911 akcji Spółki, stwierdzającą, iż kodem PLORZBL00013 oznaczonych jest 16.559.929 akcji Orzeł Biały S.A.
Emitent w dniu 17.06.2011r. raportem bieżącym nr 19/2011 poinformował o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych. Dodatkowo, w dniu 18.10.2011r., Spółka raportem bieżącym nr 31/2011r. poinformowała o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki w KRS z kwoty 7.155.991,20 PLN do kwoty 7.120.769,47 PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 12 RMF

Scroll to Top