Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 19.11.2008r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 24.10.2008r, przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. zwanej dalej Spółką w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 493 500,00 zł i dzieli się na 2 987 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 2 987 głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki, a jej udziałowcami są:
1.Miasto Piekary Śląskie, które posiada 1 684 udziałów o łącznej wartości nominalnej 842 tys. zł. Posiadane przez Miasto Piekary Śląskie udziały stanowią 56,38% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 56,38% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
2.Spółka Orzeł Biały S.A., z siedzibą w Bytomiu, która posiada 1 295 udziałów o łącznej wartości nominalnej 647,5 tys. zł. Posiadane przez Orzeł Biały S.A. udziały stanowią 43,35% kapitału zakładowego oraz uprawniają do 43,35.% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
3.Pozostali udziałowcy, którzy posiadają 8 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4 tys. zł. Udziały te stanowią 0,27 % kapitału zakładowego zł oraz uprawniają do 0,27%głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Nowo objęte przez Orzeł Biały SA udziały zostały pokryte w następujący sposób:
– 408 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 204 tys. zł wkładem pieniężnym ze środków własnych.
– 697 nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 348,5 tys. zł, wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Spółki Orzeł Biały S.A. położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Harcerskiej. Wartość ewidencyjna w księgach Orzeł Biały S.A. wnoszonych aportem nieruchomości wynosiła 41 686,11 zł.
Szczegóły dotyczące wnoszonych aportem nieruchomości zostały opisane w raporcie bieżącym nr 25/2008 z dnia 07.08.2008 roku.
Jednocześnie Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Postanowieniem z dnia 24.10.2008r zmianę nazwy Spółki z Park Przemysłowy w Piekarach Śląskich Sp. z o.o na Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.

Podstawa prawna:
Par. 5 ust. 1 pkt. 9 RMF GPW

Scroll to Top