Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17.04.2018 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 814/X/2018, na mocy której określono, iż w nowej X kadencji Zarząd Orzeł Biały S.A. będzie działać w składzie jednoosobowym. Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 815/X/2018 na mocy której powołała do Zarządu Spółki:

• Pana Michaela Rohde Pedersena, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego.

Powołany na X kadencję Michael Rohde Pedersen pełnił funkcję Prezesa Zarządu poprzedniej IX oraz VIII kadencji.

Powołany Prezes Zarządu nie prowadzi żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy powołanego na nową kadencję Prezesa Zarządu, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Scroll to Top