Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30.04.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 730/IX/2015, na mocy której określono, iż w nowej, trzyletniej, IX kadencji Zarząd Orzeł Biały S.A. będzie działać w składzie dwuosobowym. Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o numerach 731/IX/2015 oraz 732/IX/2015, na mocy których powołała do Zarządu Spółki:

•   Pana Michaela Rohde Pedersena, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego;
•   Pana Tomasza Lewickiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Handlowych.

Powołani na IX kadencję Członkowie Zarządu byli Członkami Zarządu poprzedniej VIII kadencji.
Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą żadnych innych działalności, które byłyby konkurencyjne w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie są również wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, Emitent przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Scroll to Top