Odwołanie prokurenta Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2014 z dnia 04.09.2014 r., w którym informował o udzieleniu na podstawie uchwały Zarządu nr 45/2014 z dnia 03.09.2014 r. prokury łącznej Panu Łukaszowi Tomsia z zastrzeżeniem, że prokurent może działać łącznie z Członkiem Zarządu, informuje, iż w dniu 04.05.2015 r. podjął uchwałę nr 23/2015 o odwołaniu prokury Panu Łukaszowi Tomsia, w związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy uchwały w składzie siedmiu sędziów z 30.01.2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14), w której SN stwierdził, że nie jest dopuszczalny wpis do rejestru przedsiębiorców KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 21

Scroll to Top