Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 05.11.2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, na mocy których powołało Panów: Sławomira Czeszaka, Marka Łebkowskiego, Michała Mielniczuka oraz Adama Zdrojewskiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami, nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 5

Scroll to Top