Otrzymanie pisma od Akcjonariuszy w sprawie wezwania

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 05.11.2019 r. otrzymał do wiadomości pismo od Akcjonariuszy tj. OFE PZU „Złota Jesień”, Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU oraz PKO BP Bankowy OFE, skierowane do Wzywającego tj. ZAP Sznajder Batterien S.A.

Treść przedmiotowego pisma, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz. 19:37

Scroll to Top