Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25.01.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3, na mocy której powołało nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana John Leone na trwającą X kadencję.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołany Członek Rady nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Orzeł Biały S.A., nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych lub członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej X kadencji, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 22

Scroll to Top