Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 25.01.2018

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25.01.2018 r.

 

NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 80,77% głosów na tym zgromadzeniu, co stanowiło 60,55% w ogólnej liczbie głosów.

 

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 100 000, co uprawniało do 16,82% głosów na tym zgromadzeniu, co stanowiło 12,61% w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie 

Scroll to Top