Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 22/2019 z dnia 31.07.2019 r. oraz raportu bieżącego numer 19/2019 z dnia 17.07.2019 r. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Podstawa prawna: art. 504 i art. 4021 § 1 KSH

Scroll to Top