Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2019 z dnia 17.07.2019 r., informuje, że w dniu 31.07.2019 roku, Zarząd „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (Spółka Przejmująca) oraz Zarząd Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich (Spółka Przejmowana), w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządziły, uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek.

W załączeniu Emitent przekazuje treść planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz z treścią wszystkich załączników do przedmiotowego planu połączenia.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

godz. 15:45

Scroll to Top