Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pełnomocnika głównego akcjonariusza Spółki tj. NEF Battery Holdings S.a.r.l. w dniu dzisiejszym zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. W załączeniu Emitent przekazuje otrzymany życiorys kandydata.

Jednocześnie Emitent informuje, że otrzymał stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie jako Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top