Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16.10.2018 r. otrzymał zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „ALTUS TFI S.A.”) działającego w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze te zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w Orzeł Biały S.A. poniżej progu 5%. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Scroll to Top