Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16.10.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Lecha Sznajdera, działającego jako większościowy akcjonariusz ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie, o otrzymaniu informacji od ZAP Sznajder Batterien S.A. (spółki zależnej), iż w dniu 12.10.2018 r. oraz 16.10.2018 r. spółka ta dokonała zakupu 12,34% akcji spółki publicznej prowadzonej pod firmą Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Scroll to Top