Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16.10.2018 r. otrzymał zawiadomienie od ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedzibą w Piastowie o zakupie w dniach 12.10.2018 r. oraz 16.10.2018 r. 12,34% akcji spółki publicznej prowadzonej pod firmą Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

godz. 15:28 

Scroll to Top